Disclaimer


Aansprakelijkheidsuitsluiting

 

Algemene disclaimer

 

Oase Feelgood & Cure Center in Purmerend is een samenwerkingsverband, waarbij iedere therapeut/docent/cursusleider onafhankelijk is en dus zelf verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsuitvoering.
Oase Feelgood & Cure Center kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele complicaties die kunnen ontstaan tijdens de verschillende behandelingen en/of cursussen en/of dansvormen.

 

 

 

Oase Feelgood & Cure Center stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal- verlies- of beschadiging van eigendommen in het centrum en/of de directe omgeving van het gebouw.

 

 

 

Door de leerling/cursist/bezoeker berokkende schade is op de leerling/cursist/bezoeker verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

 

 

 

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video-en/of geluidsmateriaal, te downloaden bestanden, enz.) is eigendom van Oase Feelgood & Cure Center.
Niets van de op deze website aanwezige informatie (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsmateriaal, te downloaden bestanden, enz.) mag worden opgeslagen, verspreid of op andere wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oase Feelgood & Cure Center.

 

Oase Feelgood & Cure Center streeft ernaar de informatie op deze website update te houden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is en hoewel aan alle pagina's van de website de grootste zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
Oase Feelgood & Cure Center aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze website.

 

Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door Oase Feelgood & Cure Center worden beheerd.
Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt Oase Feelgood & Cure Center dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

 

 

 

E-maildisclaimer

 

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van
op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
Bezoekers die langs elektronische weg verstrekte adviezen krijgen, kunnen er dus geen rechten aan ontlenen.

Oase Feelgood & Cure Center garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

 

 

 

Oase Feelgood & Cure Center kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.

 

 

TERUG NAAR BOVEN